Kalendarium SBSK.

POPRZEDNIA STRONA

KALENDARIUM

Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich

2 kwietnia 1940  -  Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, wydaje w Paryżu rozkaz sformowania w  Syrii, w ramach francuskiej Armii Lewantu, Brygady Strzelców Karpackich. Na  dowódcę wyznacza płk. dypl. Stanisława Kopańskiego.

czerwiec 1940 -  Kapitulacja Francji. Płk. dypl. Stanisław Kopański staje się zakładnikiem Francuzów w celu rozbrojenia (nieudanego) Brygady Karpackiej.

26 czerwca - 2 lipca 1940 -   Przejście Brygady z bronią i sprzętem z Syrii do Palestyny pod  dowództwo brytyjskie.

lipiec - wrzesień 1940   -   Intensywne szkolenie w obozie Latrun w Palestynie.

6 września 1940   -   Płk dypl. Stanisław Kopański mianowany generałem brygady .

wrzesień - październik 1940 Odejście Brygady Karpackiej z Latrun do Egiptu celem zajęcia     zachodnich pozycji obronnych pod Aleksandrią. Budowa ,,linii  obronnej" płk. Walentego Peszka.

12 stycznia 1941 Nadanie brygadzie nazwy: Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich - SBSK (po angielsku: Polish Independent Brigade Group).

styczeń - luty 1941  -  Przesunięcie Brygady na Pustynię Zachodnią celem zabezpieczenia tyłów  Armii Nilu. Brygada w El Daba, Mersa Matruh, Sidi Barrani.

marzec 1941 -   Powrót z Pustyni i pogotowie marszowe do wyjazdu do Grecji oraz częściowe    zaokrętowanie. Upadek Grecji, odwołanie pogotowia.

 maj - sierpień 1941Ponowny wyjazd na Pustynię Zachodnią, intensywne szkolenie   motorowo-pancerne i jednoczesne rozbudowywanie umocnień twierdz Mersa Matruh i  Siddi Baggush.

29 czerwca 1941 -   Przekazanie SBSK sztandaru ufundowanego przez uchodźstwo polskie w   Palestynie.

17 - 19 sierpnia 1941 -  Ostre pogotowie marszowe przed wyjazdem do Tobruku.

18-27 sierpnia 1941 -  Przewiezienie oddziałów Brygady nocnymi konwojami Brytyjskiej Marynarki  Wojennej do twierdzy Tobruk.

22 sierpnia- 9-10 grudnia 1941 - Obrona Tobruku (110 dni walki).

12-13 listopada 1941 Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, dokonuje inspekcji oddziałów   obrońców w Tobruku.

21 listopada 1941 -   8 Armia brytyjska rozpoczyna ofensywę z przełęczy Halfaya dla oswobodzenia   Tobruku.

do 8 grudnia 1941 Próby obrońców Tobruku wyłamania się z oblężonej twierdzy.

10 grudnia 1941 -    Zajęcie dominującego nad Tobrukiem wzgórza Medauar i pozycji nieprzyjaciela.

10 grudnia 1941 -   Akcja pościgowa wzmocnionego Pułku Ułanów Karpackich na zachód, w  kierunku Acroma.

15-17 grudnia 1941 Natarcie Brygady Karpackiej na odcinku Ain -El - Ghazala - Carmuset - er - Regem i przełamanie linii obronnych nieprzyjaciela. Wzięcie do niewoli 1825  oficerów i szeregowych oraz zdobycie dużej ilości sprzętu wojennego.

grudzień 1941 - styczeń 1942 -   Okupacja Cyrenajki, w rejonach Derny, Beidy, Apolonii , Barki.

26 stycznia - 3 lutego 1942  Organizacja obrony pustynnej twierdzy Mechili celem zablokowania   kontratakującym   wojskom Osi krótszej drogi na wschód i  umożliwienia wojskom alianckim wycofania się drogą nadmorską.

4 lutego 1942 -  Przesunięcie Brygady na linię Ain - El - Gazala i organizacja obrony.

17 marca 1942   -  Zluzowanie SBSK po 7-miesięcznym pobycie na froncie na Pustyni Libijskiej przez  2 Brygadę południowoafrykańską, odejście do Egiptu.

kwiecień 1942 -  Wyselekcjonowanie 500 kandydatów do szkół podchorążych oraz ponad 200 kursantów na szkolenia specjalistyczne. Odkomenderowanie ochotników do   Polskich Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej .

3 maja 1942 -   Reorganizacja Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w 3 Dywizję Strzelców  Karpackich pod dowództwem gen. bryg. Stanisława Kopańskiego oraz przejęcie  przez 3 DSK sztandaru i tradycji bojowych SBSK.

 

 Opracowanie strony:  © P.Jaroszczak - Przemyśl 1999.