Krzyż Honorowy.

POPRZEDNIA STRONA

Jerozol1.JPG (85337 bytes)

Jerozol2.JPG (83972 bytes)

Krzyż Honorowy - ustanowiony przez papieża Leona XIII - dla katolików pielgrzymująch do Ziemi Świętej.

Odznaczenie posiada kształt tzw. Krzyża Jerozolimskiego i składa się z wielkiego krzyża środkowego i czterech krzyży bocznych umieszczonych w jego rogach. Krzyż Jerozolimski (pięciokrotny) uważany był jako symbol pięciu świętych ran Chrystusa i w swoim czasie stanowił herb królów jerozolimskich i Zakonu Rycerzy Grobu św. Krzyże wykonane były z brązu, srebra lub złota i były przyznawane pojedynczym osobom, prywatnie , albo też publicznie . Prawo udzielania powyższego krzyża honorowego przysługiwało Kustoszowi Ziemi Świętej w Jerozolimie , który wręczał go w imieniu Papieża.

Na jednej stronie krzyża znajduje się mały medalion z wizerunkiem Papieża Leona XIII i napisem :"Amor Christi Crucifixi traxit nos" - "Miłość Chrystusa Ukrzyżowanego pociągnęła nas". W ramionach krzyża przedstawiona jest tajemnica Zwiastowania Najśw. Maryi Panny, dalej Narodzenie Chrystusa, Jego Chrzest i Ostatnia Wieczerza. Na odwrotnej stronie umieszczone są słowa : "Signum sacri itineris Hierosolymitani" - " Pamiątka pobożnej pielgrzymki do Jeruzalem".  W środku krzyża znajduje się wizerunek Chrystusa Zmartwychwstałego , na ramionach zaś: Jezus na modlitwie w Ogrojcu, biczowanie, cierniem ukoronowanie i przybicie do krzyża.

 

leg8a.jpg (204427 bytes)

Zaświadczenie uprawniające do noszenia Krzyża Honorowego.

 

Opracowanie strony:  © P.Jaroszczak - Przemyśl 1999.