Medal X-lecia Odzyskanej Niepodległości.

POPRZEDNIA STRONA

przed1a.jpg (64136 bytes)

przed1b.jpg (68554 bytes)

Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

Ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 1928 roku dla upamiętnienia dziesięciolecia odrodzenia Państwa Polskiego "... które po przeszło 100-letniej niewoli , dzięki krwawym wysiłkom na polach walk i niezmordowanej pracy najlepszych swych synów , zostało powołane na nowo do życia...". Prawo do odznaczenia medalem przysługiwało tym obywatelom , którzy w okresie od 11 listopada 1918 roku do 11 listopada 1928 roku pełnili nienagannie służbę państwową - wojskową albo cywilną .

Odznaką MEDALU DZIESIĘCIOLECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI jest okrągły medal wybity w brązie , o średnicy 35 mm , na awersie medalu znajduje się wizerunek głowy marszałka Józefa Piłsudskiego , a na rewersie wyobrażenie alegorii pracy - oracz z pługiem i daty 1918-1928.

 

 Opracowanie strony:  © P.Jaroszczak - Przemyśl 1999.