Medal Wojska.

POPRZEDNIA STRONA

wojska.JPG (26715 bytes)

Medal Wojska.

Został ustanowiony jako odznaczenie o charakterze wojskowym dekretem prezydenta RP z dnia 3 lipca 1945 roku. Nadawany mógł być tylko żołnierzom wojsk lądowych . Mógł być przyznany   za: " dokonany w czasie wojny czyn przynoszący szczególną korzyść Wojsku Lądowemu , a wykraczający poza normalny obowiązek , albo za szczególnie sumienną służbę w czasie wojny." Medal Wojska mógł być przyznany tej samej osobie czterokrotnie, a drugie, trzecie i czwarte nadanie uwidaczniały kolejne okucia w kształcie listewek z liścmi dębowymi nałożone na wstążkę.

Odznaką Medalu Wojska  jest medal okrągły bity w brązie , o średnicy 36 mm. Na awersie znajduje się wizerunek orła trzymającego w szponach miecz. Na rewersie jest napis : POLSKA SWEMU OBROŃCY. Ponad napisem i poniżej znajdują się liście dębowe.

 

 Opracowanie strony:  © P.Jaroszczak - Przemyśl 1999.