POPRZEDNIA STRONA

Układ Graetza czy układ Pollaka ?

Czasopismo "Radioelektronik" nr 2/2000

Zbyt mato wiemy o osiągnięciach technicznych naszych wybitnych rodaków. Dlatego zawsze chętnie o tym piszemy. Nasz Czytelnik, pan Mariusz Lorek z Lęborka, nadesłał kopię interesującej notatki, którą znalazł w nrze 12 "Wiadomości elektrotechnicznych" z 1954 roku. W notatce jest cytowana informacja prof. Skowrońskiego opublikowana wcześniej w "Problemach": 

"Powszechnie obecnie stosowany mostkowy układ czterech prostowników stykowych wynaleziony i opatentowany został po raz pierwszy przez Karola Pollaka, doktora honorowego Politechniki Warszawskiej. Niesłuszne jest przeto nazywanie tego układu układem Graetza. K. PoIlak uzyskał w dniu 14.1.1896 r. patent niemiecki (DRP 96564) na prostownik elektroniczny aluminiowy, przy czym w opisie tego patentu podano także schemat prostowania dwupotówkowego w układzie czterech prostowników. Opis ten zamieszczony byt w Elektronische Zeitung, nr 25 z roku 1897, z uwagą redakcji, że profesor Graetz pracuje nad prostownikami o podobnej zasadzie działania. Jednakże opublikowanie rozwiązania prof. Graetza nastąpiło dopiero w półtora roku po uzyskaniu patentu dr Pollaka."

Tak więc układ Graetza powinien w zasadzie nazywać się układem Pollaka. Karol Pollak (1859-1928), wybitny polski elektrotechnik, przez wiele lat pracował za granicą, a po l wojnie światowej wrócił do kraju i osiedlił się w Białej, gdzie założył fabrykę akumulatorów. Byt autorem kilkudziesięciu wynalazków, głównie dotyczących akumulatorów i prostowników. 

(M.L)