POPRZEDNIA STRONA

Zakon Skull & Bones

 

Wstęp

Jednym z najbardziej wpływowych tajnych towarzystw działających od blisko 150 lat na terenie Stanów Zjednoczonych w duchu tworzenia Nowego Porządku Świata  jest elitarne stowarzyszenie Skull & Bones ("Czaszka i Piszczele"). Prof. Antony Sutton poświęcił ostatnio swoją kolejną, świetnie udokumentowaną książkę pt. "America's Secret Establishment - An introduction to the Order of  Skull & Bones"  historii tego stowarzyszenia  i jej ogromnemu  wpływowi na politykę, przemysł, finanse, oraz system edukacyjny, bankowy i prawny w USA. Dla osób z  wewnętrznego kręgu  bardziej wtajemniczonych funkcjonuje ono pod nazwą The Order ("Zakon")  zaś dla pozostałych jest bardziej znane jako Chapter 322 ("Oddział 322"). Ta druga nazwa ma swoje uzasadnienie w tym, że Skull & Bones  jest  bezpośrednim spadkobiercą bawarskich Iluminatów Weishaupta , stanowiąc niejako ich "oddział" i  ekspozyturę  na terenie USA.  Stowarzyszenie zostało założone w 1833 roku na Uniwersytecie Yale, a jego satanistycznym znakiem firmowym  został symbol  czaszki, ze skrzyżowanymi piszczelami oraz liczba 322.  Członkowie Skull & Bones już od  wielu lat  stanowią tzw. "Establishment" czyli elitę polityczną, bankową  i finansową USA, zajmując najbardziej eksponowane i decyzyjne miejsca choćby w takich instytucjach jak: Bilderberg Group, Komisja Trójstronna czy Rada Stosunków Zagranicznych (CFR). Ponadto kontrolują  oni nowojorską giełdę, działają w przemyśle naftowym, są dyplomatami, magnatami kolejowymi, prasowymi, telewizyjnymi, bankowymi i finansowymi. Również od wielu lat  decydują o programach oświatowych w USA i wychowywaniu młodego pokolenia. Dla przykładu można podać, że były prezydent USA George Bush (senior) został członkiem tego stowarzyszenia w 1947 roku, zaś jego ojciec Prescott Bush  w 1917 r.

Powstanie Skull & Bones 

Początki  Skull & Bones sięgają  1833 roku, kiedy to  William Huntington Russell oraz Alphonso Taft, po swoim pobycie na studiach w Niemczech, założyli to tajne stowarzyszenie  na Uniwersytecie Yale w USA ([1] str. 5). W  istocie jednak  utworzyli oni jedynie "amerykański oddział" tajnej organizacji  działającej na terenie ówczesnych Niemiec i  kontynuującej działalność Iluminatów Weishaupta. Dla  

Zarówno członk 

W istocie był to oddział 

jest tajnym towarzystwem 

cie

 

 

 

Literatura

.

 

  Opracowanie strony:  © P.Jaroszczak - 2001.