STRONA GŁÓWNA

Amfory

 

Fragmenty amfor glinianych pochodzących z IV wieku z Nikomedii (dzisiaj Izmit w Turcji)

znalezionych w Przemyślu i okolicy oraz próba ich rekonstrukcji według A.Żakiego.

Jak się przypuszcza amfory te służyły do transportu wina niezbędnego do sprawowania

liturgii eucharystycznej i są jednym z najstarszych śladów chrześcijaństwa w Polsce.

 

 Opracowanie strony:  © P.Jaroszczak - Przemyśl 2000