STRONA GŁÓWNA

Topografia Przemyśla

mapa.JPG (147890 bytes)

Topografia oraz fazy osadnictwa i chrystianizacji w Przemyślu i okolicy miasta uwidocznione na XIX wiecznej mapie warstwicowej:

 I - Ostrów i Kmiecie do IV wieku

II - Kazanów i Lipowica V - VII wiek

III - Stare Zamczysko i Zniesienie VIII - XIII wiek

IV - Wzgórze Zamkowe i Śródmieście XIV - XX wiek

mapa ze zbiorów Instytutu Kresów Wschodnich w Przemyślu

 

  Opracowanie strony:  © P.Jaroszczak - Przemyśl 2000