STRONA GŁÓWNA

Klasztor Bonifratrów

bonif1.JPG (39276 bytes)

Klasztor Bonifratrów, obecnie gmach Kolegium Języków Obcych  - zdjęcie P.Jaroszczak.

Jak podaje XIX badacz dziejów Przemyśla Leopold Hauser ,  Bonifratrów czyli Zakon Braci Miłosierdzia sprowadził do Przemyśla w 1678 roku biskup przemyski Jan Stanisław Zbaski. Zakon ten w swej działalności poświęcał się specjalnie prowadzeniu szpitali i aptek. Pisarz ziemi przemyskiej Paweł z Burzenina Mniszech wymurował Bonifratrom  kościół i klasztor ze szpitalem. Po pierwszym zaborze Polski klasztor ten został w 1787 roku skasowany za panowania cesarza austriackiego Józefa II. Budynek klasztorny, po dokonaniu gruntownej przebudowy, pełnił od 1817 roku  funkcję Urzędu Cyrkularnego a w XX wieku mieściła się tu siedziba starostwa.  Obecnie znajduje się w nim Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych.

 

Źródło tekstu:

1. LHauser - "Monografia miasta Przemyśla" - Przemyśl 1883.

 

  Opracowanie strony:  © P.Jaroszczak - Przemyśl 2000