STRONA GŁÓWNA

Kościół Salezjanów

/pod wezwaniem św. Józefa/

Salezjanie zostali sprowadzeni do Przemyśla 26 lipca 1907 r. przez biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Jednym z pierwszych Salezjanów w Przemyślu był ks. Dyrektor August Hlond , późniejszy Prymas Polski. W 1910 roku rozpoczęto budowę zakładu, który poświęcono w następnym roku i oddano do użytku młodzieży z terenu Przemyśla i okolic. Biskup przemyski  Józef Sebastian Pelczar powierzył Salezjanom całe duszpasterstwo dzielnicy Zasanie. W 1912 roku podjęto budowę świątyni w stylu neogotyckim. Projekt kościoła jak i zakładu wykonał profesor inżynier Mario Ceradini. Prace budowlane zostały przerwane z powodu I wojny światowej , ostatecznie budowę kościoła zakończono w 1923 r. 18 listopada 1923 r. biskup J.S.Pelczar poświęcił świątynie i ogłosił utworzenie parafii pod wezwaniem św. Józefa , której pierwszym proboszczem został ks. Antoni Hlond , brat ks. Augusta Hlonda. Jednym z większych dzieł w Przemyślu było otwarcie w 1916 r. Szkoły Organistowskiej , której założycielem i długoletnim dyrektorem był ks. Antoni Hlond. Był on absolwentem Wyższej Szkoły Muzyki Kościelnej w Ratyzbonie  kompozytorem utworów i autorem podręcznika dla uczniów Szkoły Organistowskiej. Początkowo była to szkoła trzyletnia jednak począwszy od roku szkolnego 1921/22 obowiązywał czteroletni system nauczania. Obejmował on wykształcenie ogólne - język polski, łacinę, matematykę, rachunkowość,  religię i wykształcenie praktyczne - teorię muzyki, śpiew gregoriański, grę na fortepianie, organach, dyrygenturę itp. Działalność Szkoły została w brutalny sposób przerwana w 1963 roku , przez ówczesne władze PRL. Wykorzystując oddziały milicji zlikwidowano  siłą Szkołę Organistowską , zabierając bezprawnie tereny wraz z budynkami.  Część mieszkańców miasta usiłowała bronić odebranej własności co  doprowadziło to  wybuchu kilkudniowych walk ulicznych na Zasaniu . Po długotrwałych staraniach teren wraz z budynkami po dawnej Szkole Organistowskiej zwrócono ostatecznie Salezjanom 17 kwietnia 1996 r. 

salez1.JPG (13152 bytes)

Tablica   upamiętniająca 50 rocznicę zamordowania przez żołnierzy sowieckich w  dniu 30 maja 1945 roku na terenie Zakładu Księży Salezjanów księdza Jana Dolaty oraz Ludwika Cienciały - zdjęcie P.Jaroszczak.

 

  Opracowanie strony:  © P.Jaroszczak - Przemyśl 2000