POPRZEDNIA STRONA

Przywódcy Władzy

Na poniższych stronach przedstawiono fragmenty książki ks. J.A.Cervery - "Pajęczyna Władzy" 

 wydanie polskie: Wydawnictwo  NORTOM - Wrocław 1997.

Wydawnictwo NORTOM
53-304 Wrocław
ul. Sanocka 15/17
www.nortom.pl
nortom@nortom.pl
Tel: (071) 7846817
Fax: (071) 3677688

Od XIV wieku wraz z pojawieniem się burżuazji oraz zmianą postaci i scenariusza historycznego, zaczyna się współczesna era, w której stanowiska na górze zajęli ludzie z handlu, wielkiego przemysłu i z banków. Tych ludzi przedstawia się jako realizujących marzenia społeczeństwa. Statyści i politycy gdy zajmują stanowiska kierownicze otrzymują plany i instrukcje od tych, którzy potajemnie popierali ich kandydatury i reklamowali swoich uczniów. Tymi co wydają instrukcje są ludzie z loży, czyli masoneria. Ani władcy kapitału, ani masoneria nie stanowią większości, ale mają ustaloną hierarchię, która ukazuje strukturę władzy i działają przez politykę, kulturę i gospodarkę. Od wielu wieków przekonano się, że te 3 elementy są nierozdzielne i występują w funkcji rządzenia albo władzy. Władza zasklepiona w prywatnym kodzie człowieka pół-boga nie akceptuje współpracy. Należy ujawnić najnowsze formy, których używają właściciele kapitału bez ujawnienia tajnych powiązań z masonerią, która działa w zamkniętych kręgach koncentrycznych, które w Francji nazywają się „stowarzyszeniami myśli" i przekształcają się w „grupy nacisku". Pojawiają się one przy końcu wieku i zmieniają karty polityki międzynarodowej, w celu zapewnienia interesów właścicieli władzy na świecie.

Round Table - "Grupy Okrągłego Stołu".

Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych.
Rada Polityki Zagranicznej - CFR.
Instytut Atlantycki.
Konferencja Pugwash i Darmouth.
Klub Bilderberg.
Międzynarodowy Instytut Analiz i Systemów Stosowanych.
Komisja Trójstronna - "Trilateral".
Konkubinat Władzy z Kulturą.