Odznaczenia.

 POPRZEDNIA STRONA

Niniejsza strona zawiera nieco  informacji na temat niektórych odznaczeń polskich i brytyjskich.

POLSKIE ODZNACZENIA PRZEDWOJENNE
MEDAL PAMIĄTKOWY ZA WOJNĘ 1918-1921
MEDAL DZIESIĘCIOLECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI
POLSKIE ODZNACZENIA WOJENNE
KRZYŻ PAMIĄTKOWY MONTE CASSINO
BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI Z MIECZAMI
MEDAL WOJSKA
BRYTYJSKIE ODZNACZENIA WOJENNE
THE WAR MEDAL 1939-45
THE DEFENCE MEDAL
THE AFRICA STAR
THE ITALY STAR
THE 1939-45 STAR
ODZNAKI PAMIĄTKOWE I ROZPOZNAWCZE
ODZNAKA  SBSK
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 3 DSK
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 2 KORPUSU POLSKIEGO
ODZNAKA ROZPOZNAWCZA 2 BSK
ODZNACZENIA HONOROWE
KRZYŻ HONOROWY

Opracowanie strony:  © P.Jaroszczak - Przemyśl 1999.