STRONA GŁÓWNA

Budowle Sakralne

Klasztor i Kościół Benedyktynek

Rotunda -Martyrion

Klasztor i Kościół Karmelitanek

Bazylika Archikatedralna

Klasztor i Kościół Salezjanów

Klasztor i Kościół Karmelitów

Kościół na Błoniu

Klasztor i Kościół Franciszkanów

Klasztor Dominikanów

Klasztor i Kościół Jezuitów

Klasztor Dominikanek

Klasztor i Kościół Reformatów

Klasztor Bonifratrów

Opracowanie strony:  © P.Jaroszczak - Przemyśl 2000