STRONA GŁÓWNA

Kresy Wschodnie 

LECHICKI  POCZĄTEK   POLSKI 

STOLICA IMPERIUM LECHITÓW

"LECHIA"   PATRIARCHY   FOCJUSZA

PRAPOLSKI  BASTION  TOPONIMICZNY  W  BRAMIE  PRZEMYSKIEJ  I  LĘDZANIE

ZARYS DZIEJÓW RUSI W OKRESIE DO XIII w.

ZNACZENIE  TERMINU  "RUŚ"

PROBLEM  RUSI  WE  WCZESNYM  OKRESIE  DZIEJÓW  POLSKI

POLSKA MIĘDZY WSCHODEM  A  ZACHODEM

POLSKA , LITWA , LETUWA , RUŚ

KWESTIA RUSKA W ŚWIETLE HISTORII  cz I

KWESTIA RUSKA W ŚWIETLE HISTORII  cz II

KWESTIA RUSKA WOBEC AUSTRII I ROSJI

RUŚ  ZAKARPACKA

ŚWIĘTY  ANDRZEJ  BOBOLA

ŚWIĘTY  JOZAFAT KUNCEWICZ

WOJNY KOZACKIE

KOZACZYZNA UKRAINNA

RZUT OKA  NA GENEZĘ I CHARAKTER KOZACZYZNY

STAN EKONOMICZNY WŁOŚCIAN NA UKRAINIE DO ROKU 1768

HISTORIA  RUCHÓW  HAJDAMACKICH

SICZ I  HAJDAMACY

JUDAIZATORZY  W   CERKWI

* * * * *

CLUNY  A  SCHIZMA

KONSTANTYN  MELITENIONTES

DĄŻENIA DO UNII POLSKO-LITEWSKO-MOSKIEWSKIEJ

KULTURA MOSKIEWSKA

ŚWIECA  IWANA  KALITY

WZROST  POTĘGI  MOSKWY

KŁUSZYŃSKA  POTRZEBA

ŻÓŁKIEWSKI  NA  KREMLU- KTO POBUDZIŁ KRÓLA DO WYPRAWY?

POLACY NA KREMLU

POLITYKA ROSYJSKA WOBEC POLAKÓW CZ 1.

POLITYKA ROSYJSKA WOBEC POLAKÓW CZ 2.

* * * * *

SKĄD POCHODZI I CO OZNACZA NAZWA  "UKRAINA"

TERYTORIUM  UKRAINY  W  ŚWIETLE  KARTOGRAFII

GDZIE   LEŻY  UKRAINA - CZ1 ?

GDZIE   LEŻY  UKRAINA - CZ2 ?

GDZIE   LEŻY  UKRAINA - CZ3 ?

RUCH   UKRAIŃSKI   I   MASONERIA

ZACHODNIA   UKRAINA

WŁODZIMIERZ  ANTONOWICZ

MYCHAJŁO   HRUSZEWSKI

O TAK ZWANEJ "HISTORII RUSÓW"

NACJONALIZM UKRAIŃSKI

GALICJA CZY MAŁOPOLSKA WSCHODNIA?

* * * * * 

PRZEŚLADOWANIA UNITÓW NA PODLASIU

POLACY  I  RUSINI

RUSINI  A  UKRAIŃCY

POLACY  GREKOKATOLICY CZ1.

POLACY  GREKOKATOLICY CZ2.

NACJONALIZM UKRAIŃSKI  W CERKWII GRECKOKATOLICKIEJ

O PRAWDĘ  -  ZE STOSUNKÓW POLSKO-UKRAIŃSKICH

KOŚCIÓŁ GRECKOKATOLICKI W GALICJI

KOŚCIÓŁ GRECKOKATOLICKI W POLSCE 1918-1939

WALKI POLITYCZNE DUCHOWIEŃSTWA GREKOKATOLICKIEGO W II RP

POSTAWA DUCHOWIEŃSTWA GREKOKATOLICKIEGO WZGLĘDEM PAŃSTWA POLSKIEGO  (1919-1924)

UKRAIŃSKI MORD  NA POLAKACH  W  ZŁOCZOWIE  W  1919 R.

"UKRAIŃSKI HOŁOS"  W PRZEMYŚLU

SABOTAŻ UKRAIŃSKI  I  AKCJA PACYFIKACYJNA

SPRAWA  NISZCZENIA CERKWI W  II  RP

CERKIEW  PRAWOSŁAWNA 1939-1947

AKCJA REPOLONIZACYJNA NA POŁUDNIOWO WSCHODNICH TERYTORIACH R.P.

DEPOLONIZACJA KRESÓW POŁUDNIOWO WSCHODNICH

PRZYJĘCIE  OCHOTNIKÓW  DO  DYWIZJI  SS "GALIZIEN" W  PRZEMYŚLU

BISKUP JOZAFAT KOCYŁOWSKI

BISKUP JOZAFAT KOCYŁOWSKI - ANTYPAŃSTWOWA DZIAŁALNOŚĆ

BISKUP JOZAFAT KOCYŁOWSKI W  "LITANII NARODU POLSKIEGO"

METROPOLITA ANDRZEJ SZEPTYCKI

KORESPONDENCJA   ARCYBISKUPA  B.TWARDOWSKIEGO   Z   A.SZEPTYCKIM 

SZEPTYCKI W EUROPIE HITLERA

MILCZENIE  METROPOLITY

SUTANNA UMOCZONA WE KRWI

ROLA  CERKWII  W  DZIAŁALNOŚCI  OUN-UPA

EFEKT LUCYFERA 

* * * * * 

EKSTERMINACJA  LUDNOŚCI  POLSKIEJ  KRESÓW   WSCHODNICH

LUDOBÓJSTWA I WYGNANIA NA KRESACH

ZAGŁADA  KULTURY  POLSKIEJ  NA  KRESACH  WSCHODNICH

UKRAIŃCY KTÓRZY RATOWALI POLAKÓW

UKRAIŃCY KTÓRZY RATOWALI POLAKÓW - KRESOWA KSIĘGA SPRAWIEDLIWYCH

ARTYKUŁY   WIKTORA POLISZCZUKA

LISTY   WIKTORA POLISZCZUKA

LIST OTWARTY   W.POLISZCZUKA  DO  R.TORZECKIEGO

OPERACJA "WISŁA"

O  UKRAIŃCACH  I  CMENTARZU  NA  MONTE CASSINO

PAWŁOKOMA - U ŻRÓDEŁ AKCJI ODWETOWEJ

ZBRODNIA SS GALIZIEN W CHODACZKOWIE WIELKIM

OKUPACJA BANDEROWSKA NA CZĘŚCI ZIEM DZISIEJSZEGO PODKARPACIA W LATACH 1944-1947

* * * * * 

WSPÓŁCZESNY  NACJONALIZM  UKRAIŃSKI

HODUJEMY WĘŻA NA WŁASNEJ PIERSI

UWAGI NA TEMAT UKRAIŃSKIEGO HYMNU

UCHWAŁA  KRAJOWEGO PROWIDU  OUN  Z  1990 ROKU

DEZINFORMACJE HISTORYCZNE O PRZEMYŚLU W ... PRZEMYŚLU

O OBRONIE PRZEMYSKIEGO KARMELU

NISZCZENIE  POLSKICH  ZBIORÓW  OSSOLINEUM  WE  LWOWIE 

UKRAIŃSKI  ARCYBISKUP  LWOWA  WYCHWALA   BANDERĘ

UKRAINO  POKOCHAJ  PRAWDĘ !

FAŁSZOWANIE  HISTORII

KNEBLOWANIE  PRAWDY

UKRAINIZACJA KOSCIOŁA - JĘZYK POLSKI ZNIKA Z LITURGII

* * * * * 

SPRAWA  CMENTARZA  W  PIKULICACH

KTO JEST POCHOWANY   W  PIKULICACH ?

PANACHYDA 2016    PRZEMYŚL-PIKULICE

JAK  ORGANIZACJE  ŁEMKOWSKIE  KNEBLUJĄ  PRAWDĘ  O  ZBRODNIACH  UKRAIŃSKICH

NIE - DLA ULICY IM.  J.KOCYŁOWSKIEGO W PRZEMYŚLU

DOWÓD NA OBECNY STOSUNEK DO PAŃSTWA POLSKIEGO

KALWARIA PACŁAWSKA - ODSŁONIĘCIE POMNIKA OFIAR UPA

RADYMNO - REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA "WOŁYŃ 1943"

PRZEMYŚL BUDUJE CMENTARZ UPA

OGOŁOCONY POMNIK OFIAR OUN-UPA W PRZEMYŚLU

PRZEMYŚL, ZIEMIA PRZEMYSKA I PROBLEM UKRAIŃSKI

SPRAWA BUDOWY KOPCA - POMNIKA W PRZEMYŚLU

AKADEMIA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU - REFLEKSJE

KRYZYS NA UKRAINIE cz. 1

KRYZYS NA UKRAINIE cz. 2

pioinf@kki.com.pl

Opracowanie strony:  © Piotr Jaroszczak  2001-2014